Kategori: Lotterier

Har du vunnit i medlemslotteriet?

Idag presenteras 2017 års vinnare i Skelleftebygdens konstförenings medlemslotteri. Är du medlem? Läs igenom listan och se om du är en av de lyckligt lottade som får välja ut konst på Årsmötet den 21 mars i Nordanåcaféet.

 1. Olof Anders Hällgren
 2. Solweig Hägglund
 3. Britta Karlsson Jonsson
 4. Helena Norgren
 5. Jeanette Gustafsson
 6. Inger Eriksson
 7. Ewelyn Brodin
 8. Michelle Helgee
 9. Birgitta Brinell
 10. Margareta Holm
 11. Anna-Karin Norberg
 12. Paulina Holmgren
 13. Berit Renström
 14. Åke Gerhard Westring
 15. Karl Erik Törner

Reserv: Stig Renström

Vill du se konstverken innan årsmötet? Då kan du se dem på Nordanå från 17 mars. Vinsterna hämtas på årsmötet.

Årsmöte
Nordanå Café
Onsdag den 21 mars
18.00

 

Konstverk av Frida Bergkvist.

Årsmöte 15 mars och lotterivinnare

Varmt välkomna till årsmöte onsdag den 15 mars kl. 18.00, i caféet på Nordanå. Föreningen bjuder på kaffe.

Från cirka 18.30 kan vinnarna i konstlotteriet välja sina verk. Vinsterna hämtas i turordning enligt vinnarlistan:

 1. Barbro Wännström
 2. Stig Renström
 3. Vanja Jonsson
 4. Kristina Nordström
 5. Gerd Granberg, Kåge
 6. Eva-Britt Söderlund
 7. Olle Larsson
 8. Hans-Olof Wik, Lövånger
 9. Hillewi Åkerlund
 10. Margareta Nilsson
 11. Klas Göran Eriksson, Kåge
 12. Gabriella Hahr Werkmäster
 13. Anders Hägglund
 14. Ingegerd Andersson
 15. Rose Marie Stenman
 16. Ewelyn Brodin
 17. Margot Sehlstedt-Persson
 18. Tommie Helgee
 19. Einar Lundgren
 20. Thore Hultin

Där inget annat anges är bostadsort Skellefteå.

Grattis alla vinnare!

 

Vinnarna utsedda

Nu är vinnarna i 2015 års konstlotteri dragna. Grattis alla lyckliga! Vinsterna hämtas ut under konstföreningens årsmöte på Nordanå den 16 mars kl 18.30, då vinnarna får välja sina konstverk i turordning enligt listan nedan. Verken som man kan välja mellan finns för påseende på Nordanå från och med helgen före årsmötet. Sprid gärna ordet om du känner någon av vinnarna!

Vinnare i Skelleftebygdens Konstförenings Medlemslotteri 2015

1. Helena Strömbro Ershag, Auravägen 6, Skelleftehamn

2. Torkel Wikström, Klostervägen 35, Bureå

3. Monica Lindgren, Sommarstigen 15

4. Inga-Britt Lundmark, Bodan 80

5. Alf Staflund, Lyckogränd 26

6. Kjell Eriksson, Östra Nygatan 93A

7. Lena Kejving, Sopranvägen 12

8. Gabriella Engdahl Lindell, Södra Järnvägsgatan 12

9. Vivan Söderlund, Egnahemsgatan 57

10. Ulla Dobbie, Högalidsgatan 6

11. Birgitta Eriksson, Kläppvägen 6, Kåge

12. Bodil Johansson, Långgatan 3

13. Lena Holmström, Aldergatan 1

14. Roland Wikström, Kusmarksliden 10, Kusmark

15. Ulrica Jonsson-Holm, Forsbrogatan 5

16. Mona Strömbergsson, Tomasvägen 24, Kåge

17. Owe Lindström, Segerlund 12, Kåge

18. Joel Carlsson, Björnvägen 37

19. Jeanette Blomqvist, Ekgatan 15

20. Helena Nordgren, Orkestervägen 10

Där inget annan anges är bostadsorten Skellefteå.

Årsmöte och nya i styrelsen

Årsmötet den 11 mars blev en trevlig tillställning, där vi utöver att klara av förhandlingarna fick lyssna till en intressant föreläsning av Peter Stenlund, som guidade oss genom 50-, 60- och 70-talets kontrasterande konstriktningar och hur de påverkades av samhällsutvecklingen och politiken. Många glada vinnare i vårt stora konstlotteri fick också hämta sina konstverk av allt från Jesper Waldersten, Helge Holmlund och Arvid Knöppel till Camilla Hällgren, Hans-Olof Åhman och Fredrik Lindberg.

På årsmötet valde vi också in några nya personer i konstföreningens styrelse. Välkomna säger vi till
Lars Strömbro, Jeanette Blomqvist och Marie Sundström!

Thomas Hultman, Margareta Carlbäck, Gunnar Karlsson, Gunilla Gustavsson, Anna Bodén, Marina Markström, Ewa Fredenberg, Helena Strömbro Ershag, Ing-Marie Nordlund och Gun Lundström fortsätter i styrelsen. Samira Haidic är numera adjungerad och Runa Ceder har lämnat sin plats för den här gången.

Hela styrelsen och vilken post respektive person har hittar du här.

Föreläsning

Konstlotteri

Vinnare

Vinnare i konstlotteriet 2014

Nu har vi dragit vinnarna i Skelleftebygdens konstförenings medlemslotteri 2014. Här är listan:

1 Tommy Andersson, Hantverkargatan 5
2 Gunnar Karlsson, Varvsgatan 6D
3 Iva M Lindgren, Tjärhovsgatan 10B
4 Thore Hultin, Morögatan 46
5 Margareta Nilsson, Sommarstigen 9
6 Helena Strömbro Ershag, Auravägen 6, Skelleftehamn
7 Kjell Eriksson, Östra Nygatan 93A
8 Eva Wikner, Kaplansvägen 5
9 Britt-Marie Jonsson, Stationsgatan 1A
10 Rolf Brännström, Länsmansgatan 25
11 Klas-Göran Eriksson, Kläppvägen 6, Kåge
12 Jan Borg, S. Lasarettsvägen 3
13 Jeanette Blomqvist, Ekgatan 15
14 Olle Söderlund, Bölevägen 68
15 Britta Karlsson, Storsnäckhamn 245, Ursviken
16 Saga Dahlqvist, Strandgatan 22
17 Margareta Holmlund, Västra Hjoggböle 105
18 Margareta Holm, Morögatan 46
19 Helena Suonvieri, Tuvagårdsvägen 14
20 Monika Löfgren, Skomakarvägen 7

Där inget annan anges är bostadsorten Skellefteå. Vinsterna hämtas vid årsmötet på Nordanå onsdag den 11 mars kl 18.30. Alla vinster finns till påseende på Nordanå 7-11 mars.

Grattis alla vinnare!

Dags för årsmöte

Onsdag den 19 mars kl 18.30 bjuder vi in till årsmöte för våra medlemmar. Plats: Kaféet på Nordanå.

Dagordningen ser ut som följer:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val
– styrelseledamöter
– styrelsesuppleanter
– revisor
– revisorssuppleant
– valberedning

14. Medlemsavgift för 2015
15. Motioner
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Efter mötet kan vinnarna i årets konstlotteri hämta sina vinster.

Vinnare i konstlotteriet 2013

Nu är dragningen gjord och här är vinnarna i Skelleftebygdens konstförenings medlemslotteri 2013:

1. Barbro Åkerström, Dalabacken 18, Ursviken
2. Berit Renström, Strandgatan 16 B
3. Åsa Jansson, Brogatan 6
4. Burträskbygdens Konstförening, Kamvägen 43, Burträsk
5. Britta Karlsson Jonsson, Skidstigen 19
6. Gerd Granberg, Frostkåge 513, Kåge
7. Marthe & Sören Marklund, Serenadvägen 12
8. Owe Lindström, Segerlund 12, Kåge
9. Lilian Thunell, Strandgatan 17 B
10. Lennart Forslund, Furugatan 18
11. Amanda Töyrä, Trädgränd 95
12. Erland Boström, Innansjön 30, Burträsk
13. Johanna Norin, Motalavägen 29, Stockholm
14. Lena Dahlqvist, Ladstigen 6
15. Frida Bergkvist, Manhemsgatan 21 A
16. Gunnar Enqvist, Storgatan 32 A
17. Marika Olsson, Furuögrund 40, Byske
18. Monica Öhrlund Edebro, Furugatan 11
19. Majlis Karlsson, Morögatan 35
20. Solveig Wikman, Nyåkersvägen 29

Där inget annan anges är bostadsorten Skellefteå.
Vinsterna hämtas vid årsmötet på Nordanå den 19 mars kl 18.30. Alla vinster finns till beskådan några dagar före. Grattis till alla som vann!

Snart dags för konstlotteri!

Året börjar närma sig sitt slut, men än är det inte försent att bli medlem i konstföreningen. Blir du medlem innan 31 december är du också med i vårt årliga stora konstlotteri, där vi lottar ut ett tjugotal verk som vi köpt in från årets utställningar eller som finns i våra samlingar. Här ser du några av de verk som kommer att vara med: