Kategori: Årsmöte

Har du vunnit i medlemslotteriet?

Idag presenteras 2017 års vinnare i Skelleftebygdens konstförenings medlemslotteri. Är du medlem? Läs igenom listan och se om du är en av de lyckligt lottade som får välja ut konst på Årsmötet den 21 mars i Nordanåcaféet.

 1. Olof Anders Hällgren
 2. Solweig Hägglund
 3. Britta Karlsson Jonsson
 4. Helena Norgren
 5. Jeanette Gustafsson
 6. Inger Eriksson
 7. Ewelyn Brodin
 8. Michelle Helgee
 9. Birgitta Brinell
 10. Margareta Holm
 11. Anna-Karin Norberg
 12. Paulina Holmgren
 13. Berit Renström
 14. Åke Gerhard Westring
 15. Karl Erik Törner

Reserv: Stig Renström

Vill du se konstverken innan årsmötet? Då kan du se dem på Nordanå från 17 mars. Vinsterna hämtas på årsmötet.

Årsmöte
Nordanå Café
Onsdag den 21 mars
18.00

 

Konstverk av Frida Bergkvist.

Årsmöte 15 mars och lotterivinnare

Varmt välkomna till årsmöte onsdag den 15 mars kl. 18.00, i caféet på Nordanå. Föreningen bjuder på kaffe.

Från cirka 18.30 kan vinnarna i konstlotteriet välja sina verk. Vinsterna hämtas i turordning enligt vinnarlistan:

 1. Barbro Wännström
 2. Stig Renström
 3. Vanja Jonsson
 4. Kristina Nordström
 5. Gerd Granberg, Kåge
 6. Eva-Britt Söderlund
 7. Olle Larsson
 8. Hans-Olof Wik, Lövånger
 9. Hillewi Åkerlund
 10. Margareta Nilsson
 11. Klas Göran Eriksson, Kåge
 12. Gabriella Hahr Werkmäster
 13. Anders Hägglund
 14. Ingegerd Andersson
 15. Rose Marie Stenman
 16. Ewelyn Brodin
 17. Margot Sehlstedt-Persson
 18. Tommie Helgee
 19. Einar Lundgren
 20. Thore Hultin

Där inget annat anges är bostadsort Skellefteå.

Grattis alla vinnare!

 

Ny styrelse

På årsmötet den 16 mars 2016 fick Skelleftebygdens konstförening följande styrelse:

Till styrelseledamöter för två år valdes Jeanette Blomqvist, Margareta Carlbäck, Jeanette Gustafsson, Ing-Mari Nordlund och Helena Strömbro Ershag. Till suppleanter för två år valdes Katrin Grahn och Elisabet Holmström. Kvar i styrelsen (valda 2015) är Tomas Hultman, Gun Lundström (suppleant), Marina Markström och Marie Sundström.

De avgående styrelseledamöterna Anna Bodén, Ewa Fredenberg, Gunilla Gustavsson och Gunnar Karlsson avtackades för sina insatser.

Vinnarna utsedda

Nu är vinnarna i 2015 års konstlotteri dragna. Grattis alla lyckliga! Vinsterna hämtas ut under konstföreningens årsmöte på Nordanå den 16 mars kl 18.30, då vinnarna får välja sina konstverk i turordning enligt listan nedan. Verken som man kan välja mellan finns för påseende på Nordanå från och med helgen före årsmötet. Sprid gärna ordet om du känner någon av vinnarna!

Vinnare i Skelleftebygdens Konstförenings Medlemslotteri 2015

1. Helena Strömbro Ershag, Auravägen 6, Skelleftehamn

2. Torkel Wikström, Klostervägen 35, Bureå

3. Monica Lindgren, Sommarstigen 15

4. Inga-Britt Lundmark, Bodan 80

5. Alf Staflund, Lyckogränd 26

6. Kjell Eriksson, Östra Nygatan 93A

7. Lena Kejving, Sopranvägen 12

8. Gabriella Engdahl Lindell, Södra Järnvägsgatan 12

9. Vivan Söderlund, Egnahemsgatan 57

10. Ulla Dobbie, Högalidsgatan 6

11. Birgitta Eriksson, Kläppvägen 6, Kåge

12. Bodil Johansson, Långgatan 3

13. Lena Holmström, Aldergatan 1

14. Roland Wikström, Kusmarksliden 10, Kusmark

15. Ulrica Jonsson-Holm, Forsbrogatan 5

16. Mona Strömbergsson, Tomasvägen 24, Kåge

17. Owe Lindström, Segerlund 12, Kåge

18. Joel Carlsson, Björnvägen 37

19. Jeanette Blomqvist, Ekgatan 15

20. Helena Nordgren, Orkestervägen 10

Där inget annan anges är bostadsorten Skellefteå.

Årsmöte och nya i styrelsen

Årsmötet den 11 mars blev en trevlig tillställning, där vi utöver att klara av förhandlingarna fick lyssna till en intressant föreläsning av Peter Stenlund, som guidade oss genom 50-, 60- och 70-talets kontrasterande konstriktningar och hur de påverkades av samhällsutvecklingen och politiken. Många glada vinnare i vårt stora konstlotteri fick också hämta sina konstverk av allt från Jesper Waldersten, Helge Holmlund och Arvid Knöppel till Camilla Hällgren, Hans-Olof Åhman och Fredrik Lindberg.

På årsmötet valde vi också in några nya personer i konstföreningens styrelse. Välkomna säger vi till
Lars Strömbro, Jeanette Blomqvist och Marie Sundström!

Thomas Hultman, Margareta Carlbäck, Gunnar Karlsson, Gunilla Gustavsson, Anna Bodén, Marina Markström, Ewa Fredenberg, Helena Strömbro Ershag, Ing-Marie Nordlund och Gun Lundström fortsätter i styrelsen. Samira Haidic är numera adjungerad och Runa Ceder har lämnat sin plats för den här gången.

Hela styrelsen och vilken post respektive person har hittar du här.

Föreläsning

Konstlotteri

Vinnare

Dags för årsmöte

Onsdag den 19 mars kl 18.30 bjuder vi in till årsmöte för våra medlemmar. Plats: Kaféet på Nordanå.

Dagordningen ser ut som följer:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val
– styrelseledamöter
– styrelsesuppleanter
– revisor
– revisorssuppleant
– valberedning

14. Medlemsavgift för 2015
15. Motioner
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Efter mötet kan vinnarna i årets konstlotteri hämta sina vinster.

Nyheter i styrelsen

På årsmötet blev det klart hur konstföreningens styrelse kommer att se ut framöver. Ledamöterna Martin Lindh och Louise Hagström (suppleant) valde att avgå och avtackades på mötet. Agneta Eklund har också avgått. Nya i styrelsen blir Therese Eriksson och Runa Ceder, som valdes på två år, samt Gun Lundström som blir ny suppleant. Tomas Hultman, Marina Markström och Samira Viklund Haidic omvaldes på två år och övriga styrelsemedlemmar har ett år kvar.

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Datum och program för årsmöte

Årsmötet äger rum onsdagen den 20 mars kl 18.00 i kaféet, Nordanå. Föreningen bjuder på fika.

Efter årsmötesförhandlingarna och före vinsthämtningarna kommer Anders Jansson, curator för MAN, att hålla ett föredrag om kvinnliga konstnärer.

Varmt välkomna!

Program 20 mars
18.00 Årsmöte och fika
ca 18.30 Konstföreläsning av Anders Jansson, MAN
ca 19.00 Konstvinnarna väljer sina vinster

Från och med lördag 16 mars kan man titta på vinsterna i konstlotteriet utanför caféet på Nordanå.

Vinnarna i konstlotteriet utsedda

Nu har vi dragit vinnarna i årets konstlotteri!
Här är listan:

 1. Torsten Nylund, Knektgatan 21
 2. Gerd Jonsson, Orkestervägen 106
 3. Anna-Lena Norbin, Kågevägen 20
 4. Elisabeth Ekman, Räfsarstigen 29, Gammelstad
 5. Torgny Johansson, Köpmangatan 10, Bureå
 6. Doris Rönnkvist, Savstigen 14
 7. Anna-Lena Eriksson, Brandells Väg 1
 8. Astrid Lundström, Karlgårdsvägen 3
 9. Anita Westerlund, Granbackavägen 56
 10. Margareta Markstedt Holmlund, Västra Hjoggböle 105
 11. Benny Karlsson, Myntgatan 1E
 12. Helmi Berggård, Liftstigen 12
 13. Irma Gren, Torget 4
 14. Göran Davidsson, Nygatan 49
 15. Jan Tarras-Wahlberg, Brännavägen 45
 16. A.L. Samuelsson, Fältjägarvägen 44
 17. Inger Söderberg, Nyponvägen 73
 18. Eva Johansson, Morögatan 11 D
 19. Betty Nordlander, Brännavägen 15
 20. Ulla Häggbom, Åbrogatan 19

Där inget annat anges är bostadsorten Skellefteå.
Vinsterna hämtas vid årsmötet på Nordanå den 20 mars kl 18.00. Då väljer vinnarna konstverk i turordning. Vinsterna finns till beskådan på Nordanå några dagar före mötet.

Årsmöte 2012

Skelleftebygdens konstförening hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till ett nytt, gott utställningsår. Vi hoppas att vårt val av utställande konstnärer ska falla er i smaken. En kort presentation av årets utställare finns under fliken Aktuella utställningar.

From 13 mars kan konsten som de 25 vinnarna har att välja bland ses.

Årsmöte med föreläsning och hämtning av vinnande konstverk
Tisdag 20 mars 18.30-20.30, kaféet på Nordanå

18.30 Årsmöte. Vi bjuder på kaffe och bullar.
Ca 19.00 Gud i konsten. Thomas Hultman håller en liten konstföreläsning med bilder.
Ca 20.00 Konstvinnarna väljer sina vinster.

Vi ses på vernissagerna!
Styrelsen gm Tomas Hultman, ordf